Regulamentului Interior de Funcţionare

al Consiliului de Conducere

al

Asociaţiei Artiştilor Plastici Satu Mare

 

Art.I. Elemente generale

1.     Consiliului de Conducere al Asociaţiei Artiştilor Plastici Casa Creaţiei Sătmărene răspunde de organizare şi desfăşurarea tuturor activităţilor artistice, culturale, economico-financiare, organizatorice īn perioada dintre Adunările Generale lunare.

2.     Deciziile, hotărārile Consiliului de Conducere al Asociaţiei Artiştilor Plastici Casa Creaţiei Sătmărene vor fi supuse dezbaterii şi aprobării Adunării Generale.

3.     Membrii Consiliului de Conducere sunt aleşi prin vot secret de către Adunarea Generală din patru īn patru ani.

4.     Toate documentele asociaţiei precum şi ştampila dreptunghiulară vor fi păstrate la sediul Asociaţiei  de pe strada 1 Decembrie nr.11  Satu Mare īn dulapul de fier.

5.     Preşedintele şi vicepreşedintele I. au drept de semnătură la documentele bancare.

 

Art.II. Repartizarea sarcinilor

1.     Preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici Casa Creaţiei Sătmărene supervizează şi răspunde pentru toate activităţile artistice, culturale, economico-financiare, organizatorice.

a.      organizează expoziţiile colective

b.     organizează taberele de creaţie pentru membrii Asociaţiei

c.     paricipă la vernisajele expoziţiilor membrilor Asociaţiei

d.     avizează documentele, imprimantele (afişe, invitaţii, broşuri etc.) emise īn numele Asociaţiei Artiştilor Plastici Casa Creaţiei Sătmărene

e.      pānă la īnfiinţarea Comisiei de Censori, semestrial controlează activităţile financiare

f.       administrează site-ul Asociaţiei

g.     ţine legătura cu asociaţiile īnrudite, cu partenerii media precum şi cu organele superioare de cultură şi cele administrative

h.     convoacă şi conduce Adunările Generale lunare

i.        convoacă şedinţele Consiliului de Conducere

j.        ţine spre păstrare ştampila rotundă nr.1

k.     coordonează activitatea secretarului

2.     Vicepreşedintele I. reia prelogativele preşedintelui din At.II. punctul 1. īn cazul absenţei preşedintelui din localitate sau caz de boală

a.      răspunde pentru evidenţa, activităţile financiare īn limita legilor şi normelor existente

b.     eliberează documentele financiare cu avizul preşedintelui

c.     strānge taxa de īnscriere, respectiv cotizaţiile de membru

d.     ţine evidenţa documentelor intrate şi ieşite

e.      ţine evidenţa prezenţei la Adunările Generale

f.       ţine evidenţa lucrărilor de la expoziţiile colective

g.     ţine spre păstrare ştampila rotundă nr.2

h.     răspunde de transportul lucrărilor īn cazul expoziţiilor colective

i.        paritcipă la vernisajele expoziţiilor membrilor Asociaţiei

3.     Vicepreşedintele II.

a.      răspunde pentru panotarea respectiv desfacerea expoziţiilor colective

b.     anunţă partenerii media īn cazul activităţiilor, expoziţiilor colective şi personale

c.     pānă la īnfiinţarea Comisiei de Censori, semestrial controlează activităţile financiare

d.     răspunde pentru instalarea banerului Asociaţiei la taberele de creaţie

e.      resprezintă Consiliul de Conducere īn cazul imposibilităţii fizice de prezenţă ale preşedintelui respectiv vicepreşedintelui fără drept de semnătură

f.       paricipă la vernisajele expoziţiilor membriilor Asociaţiei

g.     răspunde de sălile de expoziţie din Centrul Asociaţiei respectiv Primăria Municipală Satu Mare

4.     Secretarul

a.      răpunde de tipărirea afişelor şi invitaţiilor, prealabil avizate de preşedinte,   pentru expoziţiile colective

b.     pānă la īnfiinţarea Comisiei de Censori, semestrial controlează activităţile financiare

c.     paricipă la vernisajele expoziţiilor membrilor Asociaţiei

d.     anunţă on-line respectiv telefonic, membrii Asociaţiei, despre activităţiile curente

e.      convoacă, la dispoziţia Consiliului de Conducere, Adunarea Generală lunară şi Extraordinară

f.       convoacă la cererea preşedintelui şedinţa Consiliului de Conducere

g.     elaborează documentele necesare Şedinţelor Adunării Generale, ţinīnd cont de hotăririle Consiliului de Conducere

h.     elaborează documentele cerute de Consiliul de Conducere

 

Art.III.  Prezentul document este prezentată membriilor asociaţiei şi intră īn vigoare după prima Adunare Generală